Govt. T.R.S. College,  Rewa (M.P.)
Assignment Topics For UG Sem 5 / UG Sem 6 , PG Sem 3/PG Sem 4, B.Sc.(BT)/B.Com.(CA) III Year
Nk= vius fo"k; esa fDyd djds vlkbuesaV MkmuyksM dj ysa rFkk funsZ'kksa ds vuqlkj egkfo|ky; esa tek djsaA
Department Class & Semester
ECONOMICS B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV 
ENGLISH LITERATURE B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV 
GEOGRAPHY B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV 
HINDI LITERATURE B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV 
HISTORY B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. , IV 
MATHEMATICS B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI,
MATHEMATICS M.Sc.(Maths) Sem IV, Sem III
MUSIC  BA 6 B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV
MUSIC BA 5
MUSIC MA 3
MUSIC  MA 4
PHILOSOPHY B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV
POLITICAL SCIENCE B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV
SANSKRIT B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV
SOCIOLOGY B.A.(Hon) VI, M.A. III (ATKT) , IV , MSW IV
SOCIOLOGY B.A.(Hon) V
URDU B.A.(Hon) V (ATKT) , B.A.(Hon) VI,
BOTANY B.Sc.(Hon) Sem V, Sme VI, M.Sc. (Botany) Sem III, Sem IV, M.Sc.(MB) Sem III
CHEMISTRY B.Sc.(Hon) Sem V, Sme VI, M.Sc. (Chemistry) Sem III, Sem IV, M.Sc.(BC) Sem III
MATHEMATICS, MSC MATH M.Sc.(Maths) Sem IV, Sem III
MATHEMATICS, BA/BSC B.Sc.(Hon) Sem V, Sme VI
PHYSICS B.Sc.(Hon) Sem V, Sme VI
ZOOLOGY B.Sc.(Hon) Sem V, Sme VI, M.Sc. (Zoology) Sem III, Sem IV
B.Sc.(BT), M.Sc.(BT) B.Sc.(BT) III Year,  M.Sc.(BT) III, IV
COMPUTER SCIENCE M.Sc.(CS) Sem III, Sem IV
LIBRARY SCIENCE BLISC Sem I, Sem II, MLISC Sem I, Sem II
BUSINESS ADMINISTRATION B.B.A.  Sem VI
COMMERCE B.Com.(Hon) Sem V, Sme VI, M.Com. Sem III, Sem IV
BCA B.CA. Sem V, Sem VI
B.Com.(CA) B.Com.(CA) III Year
Foundation Course (FC-III) B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem V, Sem VI
Foundation Course (FC-I Hindi) B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem V, Sem VI
Foundation Course (FC-II English) B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem V, Sem VI
Foundation Course B.Sc.(BT) III Year,  B.Com.(CA) III Year