Govt. T.R.S. College,  Rewa (M.P.)
Assignment Topics For UG Sem 2 , UG Sem 4  /  PG Sem 2
B.Sc.(BT)/B.Com.(CA) I Year, II Year
Nk= vius fo"k; esa fDyd djds vlkbuesaV MkmuyksM dj ysa rFkk funsZ'kksa ds vuqlkj egkfo|ky; esa tek djsaA
Department Class & Semester
ECONOMICS B.A.(Hon) II, IV
ECONOMICS  M.A. II  
ENGLISH LITERATURE B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A. II  
GEOGRAPHY B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A. II  
HINDI LITERATURE B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A. II  
HISTORY B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A. II  
MATHEMATICS B.A.(Hon) II, IV / B.Sc. (Hon) II, IV
MATHEMATICS M.Sc.(Maths) Sem II
MUSIC  BA 2 B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A.II
MUSIC BA 4
MUSIC MA 2
PHILOSOPHY B.A.(Hon) II
PHILOSOPHY B.A.(Hon)  IV  
PHILOSOPHY   M.A.II
POLITICAL SCIENCE B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A.II
SANSKRIT B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A.II
SOCIOLOGY B.A.(Hon) II, IV  ,  M.A.II
URDU B.A.(Hon) II
URDU B.A.(Hon) IV 
BOTANY B.Sc.(Hon) Sem II, IV,M.Sc. (Botany) Sem II,  M.Sc.(MB) Sem II
CHEMISTRY B.Sc.(Hon) Sem II, IV,M.Sc. (Chemistry) Sem II,  M.Sc.(BC) Sem II
PHYSICS B.Sc.(Hon) Sem II, IV
ZOOLOGY B.Sc.(Hon) Sem II, IV, M.Sc. (Zoology) Sem II
B.Sc.(BT), M.Sc.(BT) B.Sc.(BT) I Year , II Year,  M.Sc.(BT) II, 
COMPUTER SCIENCE M.Sc.(CS) Sem II
BUSINESS ADMINISTRATION B.B.A.  Sem II, IV
COMMERCE B.Com.(Hon) Sem II, IV
COMMERCE M.Com. Sem II
BCA B.CA. Sem II, IV
B.Com.(CA) B.Com.(CA) I Year, II Year
Foundation Course (FC-III) Environmental Studies B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem IV,  BCA IV
Foundation Course (FC-III) Entreprenureship Development B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem II,  BCA II
Foundation Course (FC-I Hindi) B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem II, IV
Foundation Course (FC-II English) B.A.(Hon)/B.Sc.(Hon)/B.Com.(Hon) Sem II, IV
Foundation Course B.Sc.(BT) I Year,  B.Com.(CA) I Year
Foundation Course B.Sc.(BT) II Year,  B.Com.(CA) II Year
B.Sc.(BT) Sem VI B.Sc.(BT) Sem VI
B.Com.(CA) Sem VI P1 B.Com.(CA) Sem VI - Indirect Tax
B.Com.(CA) Sem VI P2 B.Com.(CA) Sem VI - Auditing
B.Com.(CA) Sem VI P3 B.Com.(CA) Sem VI - Visual Basic